Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Туризмът – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

June 25, 2012 more

ISRM welcomed as full member of CEN and CENELEC

June 20, 2012 more

Среща на най-високо равнище в областта на европейската стандартизация в България

June 20, 2012 more

Проведе се годишна среща на CENELEC/ТС 61 "Безопасност на битови електрически уреди"

June 14, 2012 more

Участие на България в работата на ISO/TC 258 в областта на управление на проекти и програми

June 11, 2012 more

Обществено допитване за прБДС 4331:2012 "Кадмий. Технически условия за доставка"

May 28, 2012 more

Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006

May 23, 2012 more

Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC, 5-7 юни 2012 г.

May 22, 2012 more

Покана за избор на доставчик на ваучери за храна

May 4, 2012 more

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

May 3, 2012 more

Редовното Общо събрание на БИС се проведе на 20.04.2012 г.

April 25, 2012 more

Енергийното управление – тема на втори брой на списание "БДС Компас"

April 21, 2012 more

Европейската стандартизация за устойчива икономика

April 12, 2012 more

Запознайте се с първия брой на Government Quality Magazine

April 12, 2012 more

Общо събрание на БИС

April 11, 2012 more

Обществено допитване за изменение на БДС 15980:2010

April 4, 2012 more

Търг за продажба на автомобил

April 3, 2012 more

Eвропейски дискусионен форум, посветен на образованието

March 28, 2012 more