Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Услугите – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

February 17, 2012 more

Нов комитет на CEN "Оценяване на здравния риск при употреба на химични вещества"

February 10, 2012 more

Български експерти участваха във второ пленарно заседание на CEN/TC 409 "Услуги, предоставяни от центрове за красота"

January 25, 2012 more

Нов комитет на CEN "Остеопатия и услуги, предоставяни от лекари-остеопати"

January 20, 2012 more

Обява за търг за продажба на автомобил

January 18, 2012 more

Turkey is the new member of European Standards Organisations

January 6, 2012 more

Обществено допитване за prEN 16372 "Естетични хирургични услуги"

January 4, 2012 more

Националният стандарт БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене" вече е действащ!

August 20, 2010 more

Какво всъщност представляват стандартите? - Интервю с г-жа Ирен Дабижева - и.д. изп. дир. на БИС

August 4, 2010 more

Националният БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” вече е действащ

July 16, 2010 more

Официално приемане на БИС в семейството на европейската стандартизация

January 15, 2007 more