Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Eвропейски дискусионен форум, посветен на образованието

Mar 28, 2012 more

Международният стандарт ISO 26000 вече на български език

Mar 19, 2012 more

ISO 26000 – скоро на български език

Feb 28, 2012 more

Нова електронна услуга на ISO: Online Browsing Platform

Feb 22, 2012 more

Услугите – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Feb 17, 2012 more

Нов комитет на CEN "Оценяване на здравния риск при употреба на химични вещества"

Feb 10, 2012 more

Български експерти участваха във второ пленарно заседание на CEN/TC 409 "Услуги, предоставяни от центрове за красота"

Jan 25, 2012 more

Нов комитет на CEN "Остеопатия и услуги, предоставяни от лекари-остеопати"

Jan 20, 2012 more

Обява за търг за продажба на автомобил

Jan 18, 2012 more

Turkey is the new member of European Standards Organisations

Jan 6, 2012 more

Обществено допитване за prEN 16372 "Естетични хирургични услуги"

Jan 4, 2012 more

Какво е БДС

Jun 27, 2011 more

Националният стандарт БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене" вече е действащ!

Aug 20, 2010 more

Какво всъщност представляват стандартите? - Интервю с г-жа Ирен Дабижева - и.д. изп. дир. на БИС

Aug 4, 2010 more

Националният БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” вече е действащ

Jul 16, 2010 more

Официално приемане на БИС в семейството на европейската стандартизация

Jan 15, 2007 more