Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Създаване на нов БИС/ТК в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти

November 13, 2013 more

Нов диск с колекция от стандарти

October 30, 2013 more

Семинар на тема: "Новости в стандартите за системи за управление и интегрираното им прилагане"

October 25, 2013 more

Обувките – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

October 14, 2013 more

Само на 14 октомври 5% отстъпка при закупуване на български стандарти

October 9, 2013 more

World Standards Day - 14 October 2013

October 4, 2013 more

Десета юбилейна международна конференция на тема: "Стандартизацията и свързаните с нея дейности – фактори за международно и балканско сътрудничество"

October 3, 2013 more

Открит е информационен център по стандартизация в ТУ-София

October 3, 2013 more

Обществено допитване за проект на изменение на БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене"

October 1, 2013 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения

September 30, 2013 more

Historic agreement between the European and Russian Standardization Organizations

September 27, 2013 more

Предложение на CEN за разработване на европейски стандарт „Изисквания за компетентност на митническите представители”

September 23, 2013 more

CEN/CENELEC набират консултанти по директивите от Нов подход

September 12, 2013 more

Първо пленарно заседание на CEN/PC 424 „Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето”

September 11, 2013 more

Българският институт за стандартизация обявява конкурс по документи за експерт в сектор „Машиностроене и транспорт”

September 11, 2013 more

Обявяване началото на работа по нови работни теми

August 27, 2013 more

Ученическите пособия – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

August 14, 2013 more

Предложение за промяна на БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене"

August 5, 2013 more