Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

ISO 9001 in the supply chain

Jul 25, 2012 more

Stakeholders agree that more Europeans should be given opportunities to learn about standards and standardization

Jul 9, 2012 more

Нов международен стандарт за управление на устойчиви събития: ISO 20121:2012

Jun 26, 2012 more

Благодарствено писмо по повод проведената среща на високо ниво на европейската стандартизация

Jun 25, 2012 more

Туризмът – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Jun 25, 2012 more

ISRM welcomed as full member of CEN and CENELEC

Jun 20, 2012 more

Среща на най-високо равнище в областта на европейската стандартизация в България

Jun 20, 2012 more

Проведе се годишна среща на CENELEC/ТС 61 "Безопасност на битови електрически уреди"

Jun 14, 2012 more

Участие на България в работата на ISO/TC 258 в областта на управление на проекти и програми

Jun 11, 2012 more

Обществено допитване за прБДС 4331:2012 "Кадмий. Технически условия за доставка"

May 28, 2012 more

Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006

May 23, 2012 more

Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC, 5-7 юни 2012 г.

May 22, 2012 more

Покана за избор на доставчик на ваучери за храна

May 4, 2012 more

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

May 3, 2012 more

Редовното Общо събрание на БИС се проведе на 20.04.2012 г.

Apr 25, 2012 more

Енергийното управление – тема на втори брой на списание "БДС Компас"

Apr 21, 2012 more

Европейската стандартизация за устойчива икономика

Apr 12, 2012 more

Запознайте се с първия брой на Government Quality Magazine

Apr 12, 2012 more