Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

76-а годишна среща на IEC

Oct 16, 2012 more

World Standards Day Message 2012 - 14 October 2012

Oct 4, 2012 more

Отпадъците – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Oct 1, 2012 more

Приет е Регламентът за европейската стандартизация

Sep 29, 2012 more

CEN набира консултанти по директивите от Нов подход

Sep 19, 2012 more

Обществено допитване за национални приложения

Sep 18, 2012 more

Започват обучения по стандартизация

Sep 17, 2012 more

The first global standard on project management is already a fact

Sep 14, 2012 more

Обучение на одитори по схемата LICS съгласно стандарта за преводачески услуги EN 15038

Aug 6, 2012 more

Безопасност на машините – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Aug 6, 2012 more

ISO 9001 in the supply chain

Jul 25, 2012 more

Stakeholders agree that more Europeans should be given opportunities to learn about standards and standardization

Jul 9, 2012 more

Нов международен стандарт за управление на устойчиви събития: ISO 20121:2012

Jun 26, 2012 more

Благодарствено писмо по повод проведената среща на високо ниво на европейската стандартизация

Jun 25, 2012 more

Туризмът – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Jun 25, 2012 more

ISRM welcomed as full member of CEN and CENELEC

Jun 20, 2012 more

Среща на най-високо равнище в областта на европейската стандартизация в България

Jun 20, 2012 more

Проведе се годишна среща на CENELEC/ТС 61 "Безопасност на битови електрически уреди"

Jun 14, 2012 more