Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Десета юбилейна международна конференция на тема: "Стандартизацията и свързаните с нея дейности – фактори за международно и балканско сътрудничество"

August 5, 2013 more

Учредяване на технически комитет в областта "Сигурност на обществото и гражданите"

March 11, 2013 more

Учредително събрание за създаване на технически комитет в областта на устойчивото строителство

February 26, 2013 more

Ергономия – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

February 26, 2013 more

Посещение на експерти в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

February 22, 2013 more

Среща на европейските oрганизации по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI) и Американския институт по стандартизация (ANSI)

February 20, 2013 more

Стартира процедура за номиниране на кандидат за член на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област в БИС

January 31, 2013 more

Онлайн курс на тема „Стандартизация в компаниите и пазарите”

January 22, 2013 more

Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети"

January 11, 2013 more

Участие на български делегати в пленарно заседание на CEN/PC 403

January 11, 2013 more

Българско участие в пленарно заседание на CLC/TC 17B

December 19, 2012 more

Transatlantic eMobility Standardization Round Table

December 18, 2012 more

Козметичните продукти – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

December 18, 2012 more

Световен инженерен форум 2012 - „Устойчиво строителство за хората”

December 12, 2012 more

Обществено допитване за национални приложения към Еврокодове

December 5, 2012 more

Българско участие в 52-рата пленарна среща на CEN/TC 155

December 3, 2012 more

Българско участие в пленарно заседание на CEN/TC 296

November 19, 2012 more

Двадесет и трета национална научно-практическа конференция "Качеството – за по-добър живот 2012"

November 12, 2012 more