Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Българско участие в 52-рата пленарна среща на CEN/TC 155

Dec 3, 2012 more

Българско участие в пленарно заседание на CEN/TC 296

Nov 19, 2012 more

Двадесет и трета национална научно-практическа конференция "Качеството – за по-добър живот 2012"

Nov 12, 2012 more

Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006

Nov 7, 2012 more

Среща на координационната група за електромобили (eMobility Co-ordination Group) към CEN-CLC/CG 1

Nov 1, 2012 more

Българско участие в заседание на CEN/TC 239 и CEN/TC 239/WG 1

Oct 31, 2012 more

Последна среща по проект "Виртуална образователна програма за мебелния бранш" 13 – 14 Септември, София

Oct 30, 2012 more

CEN/CENELEC набират консултант по Директивa 2004/108/EC

Oct 22, 2012 more

35-а Генерална асамблея на ISO и открита сесия на тема "Иновации, устойчиво развитие и стандарти"

Oct 17, 2012 more

76-а годишна среща на IEC

Oct 16, 2012 more

World Standards Day Message 2012 - 14 October 2012

Oct 4, 2012 more

Отпадъците – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Oct 1, 2012 more

Приет е Регламентът за европейската стандартизация

Sep 29, 2012 more

CEN набира консултанти по директивите от Нов подход

Sep 19, 2012 more

Обществено допитване за национални приложения

Sep 18, 2012 more

Започват обучения по стандартизация

Sep 17, 2012 more

The first global standard on project management is already a fact

Sep 14, 2012 more

Обучение на одитори по схемата LICS съгласно стандарта за преводачески услуги EN 15038

Aug 6, 2012 more