Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Общо събрание на БИС

Mar 25, 2013 more

Проект на Стратегия за европейската система за стандартизация до 2020 г.

Mar 18, 2013 more

Десета юбилейна международна конференция на тема: "Стандартизацията и свързаните с нея дейности – фактори за международно и балканско сътрудничество"

Aug 5, 2013 more

Учредяване на технически комитет в областта "Сигурност на обществото и гражданите"

Mar 11, 2013 more

Учредително събрание за създаване на технически комитет в областта на устойчивото строителство

Feb 26, 2013 more

Ергономия – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Feb 26, 2013 more

Посещение на експерти в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

Feb 22, 2013 more

Среща на европейските oрганизации по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI) и Американския институт по стандартизация (ANSI)

Feb 20, 2013 more

Стартира процедура за номиниране на кандидат за член на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област в БИС

Jan 31, 2013 more

Онлайн курс на тема „Стандартизация в компаниите и пазарите”

Jan 22, 2013 more

Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети"

Jan 11, 2013 more

Участие на български делегати в пленарно заседание на CEN/PC 403

Jan 11, 2013 more

Българско участие в пленарно заседание на CLC/TC 17B

Dec 19, 2012 more

Transatlantic eMobility Standardization Round Table

Dec 18, 2012 more

Козметичните продукти – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Dec 18, 2012 more

Световен инженерен форум 2012 - „Устойчиво строителство за хората”

Dec 12, 2012 more

Обществено допитване за национални приложения към Еврокодове

Dec 5, 2012 more

Българско участие в 52-рата пленарна среща на CEN/TC 155

Dec 3, 2012 more