Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Ученическите пособия – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

August 14, 2013 more

Предложение за промяна на БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене"

August 5, 2013 more

Нови, по-строги изисквания за химическия състав на играчките

July 22, 2013 more

Обявяване началото на работа по нови работни теми

July 9, 2013 more

Статистиката – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

June 25, 2013 more

БИС проведе семинар, посветен на енергийната ефективност и стандартизацията в строителството и експлоатацията на сгради

June 17, 2013 more

Обществено допитване на проекти на стандарти за качество на въздуха в самолетни кабини

June 7, 2013 more

A New ISO award – the ISO Prize

June 6, 2013 more

БИС бе организатор и домакин на пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи"

May 21, 2013 more

Семинар на тема: "Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради"

May 16, 2013 more

Предложение на CEN за разработване на европейски стандарт "Услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия"

May 16, 2013 more

Проведе се годишното Общо събрание на БИС

May 15, 2013 more

Покана за избор на доставчик на ваучери за храна

May 15, 2013 more

Провеждане на 53-та пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи" и на заседание на CEN/TC 155/WG 16 "Системи, приложими за гореща и топла вода"

April 29, 2013 more

Опазване на културното наследство – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

April 22, 2013 more

БИС в партньорство с Австрийския институт за стандартизация (ASI) ще поддържа секретариат на новосъздаден европейски комитет CEN/PC 424 "Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето"

April 19, 2013 more

Общо събрание на БИС

March 25, 2013 more

Проект на Стратегия за европейската система за стандартизация до 2020 г.

March 18, 2013 more