Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

The European standardization community supports the French presidency of the Council of the EU in its quest for European strategic autonomy

By assuming the presidency of the EU Council for the next six months (#EUFP2022), France has the ambition to reinforce Europe’s strategic autonomy

January 17, 2022 more

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

January 14, 2022 more

Обявяване на нова работна тема по стандартизация

БДС 15980:2010/Изменение 3 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт”

January 12, 2022 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Във връзка с публикуването на нови издания на следните стандарти БДС EN 1329-1:2021, БДС EN 13598-1:2020 и БДС EN 13598-2:2020 възниква необходимост от актуализиране и на националните приложения към тях.

December 22, 2021 more

Услугите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

December 22, 2021 more

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила”

prБДС EN 12206-1:2021/NA „Бои и лакове. Покрития, нанесени върху алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за архитектурни цели. Част 1: Термореактивни прахови покрития. Национално приложение (NA)

December 2, 2021 more

ISO proposal for the creation of a new ISO Technical Committee: “Driver training — Intelligent training system for vehicle driving”

Scope: The document specifies the terms and definitions, requirements, test methods, packaging, transportation and storage of the intelligent training system for vehicle driving, not including the equipments of this system.

November 29, 2021 more

Генералните асамблеи на CEN и CENELEC потвърдиха членството на Британския институт за стандартизация (BSI)

Генералните асамблеи на CEN и CENELEC се проведоха в хибридна форма – присъствено в Палермо, Италия, и онлайн, като всички членове взеха участие.

November 26, 2021 more

БИС организира уебинар на тема: Управление на риска и постигане на финансов и икономически успех в организациите

Участниците ще придобият познания за практически подход при изпълнение на указанията за въвеждане на система от показатели за постигане на финансови и икономически ползи съгласно стандартите БДС ISO 31000:2018, ISO 10014:2021, БДС ISO 9001:2015.

November 18, 2021 more

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроена среда“

Европейското и националното законодателство поставят редица изисквания, които да гарантират сигурността и функционалността на достъпност при проектирането, изграждането, обновяването, адаптирането и поддържането на застроената среда.

November 18, 2021 more

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от ЕЕО“

Колекцията включва поредица от части на стандарта БДС EN 50625

November 15, 2021 more

Абонамент 2022 - БИС извършва абонамент за своите издания

Българският институт за стандартизация извършва абонамент за своите издания

November 11, 2021 more

Г20: Създаване на по-добро бъдеще с международните стандарти

Световните лидери в стандартизацията отправиха призив за действие към държавните глави

November 4, 2021 more

Уебинар на тема „Развитие на системите за управление на здравето и безопасността при работа”

Уебинарът ще се проведе онлайн на 09 ноември 2021 г.

October 25, 2021 more

Enormous potential for the future: thirty years of Vienna Agreement

Thirty years ago, the global economy was placed on a new footing in Vienna: The Vienna Agreement set the course for even closer cooperation and collaboration.

October 19, 2021 more

Proposal for a new ISO technical committee on menstrual products

Standardization in the field of menstrual products, covering all products intended for both single and multiple use, regardless of material

October 18, 2021 more

Food for the future

Standards for a sustainable agri-food system on World Food Day

October 14, 2021 more

Три нови колекции от стандарти за работа в условията на COVID-19

Темите са: „Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа”, „Стандарти за места за настаняване и COVID-19” и „СПА и медицински туризъм и COVID-19”

October 13, 2021 more