Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

ISO proposal for a New field of technical activity Standardization in the field of management consultancy

Scope: Standardization in the field of management consultancy. Excluded are technical aspects already covered by ISO /TC 225 - market, opinion and social research, and ISO/TC 260 – Human resource management.

October 13, 2022 more

БИС организира обучения за вътрешни одитори за системи за управление

Обученията за вътрешни одитори на системи за управление са съгласно изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 45001 и ISO 19011 и ще се проведат онлайн на 26, 27 и 28 октомври 2022 г.

October 11, 2022 more

Standards and innovation - the topic of the new issue of "BDS Compass" magazine

You can read about the standards of ISO 56000 series, which provide key systematized knowledge on innovation management for any organization.

September 29, 2022 more

ISO proposal for a creation of a new technical committee „Ayush systems“

Standardization in the field of Ayush systems including Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa rigpa and Homoeopathy.

September 15, 2022 more

Обществено допитване за проект на националeн стандарт

prБДС 17415:2022 Бетон. Предпазващи състави. Технически изисквания

September 15, 2022 more

Семинар на тема „Управление на промяната - ISO/TS 10020:2022 Система за управление на качеството. Управление на промените в организацията. Процеси”

Семинарът на тема „Управление на промяната - ISO/TS 10020:2022 Система за управление на качеството. Управление на промените в организацията. Процеси”, който ще се проведе онлайн на 27септември 2022 г.

September 13, 2022 more

CEN/CENELEC proposal to create a new technical committee: "CEN-CLC/JTC on Quantum Technologies"

Scope: Developing deliverables on quantum technologies including quantum enabling technologies, quantum sub-systems, quantum platforms & systems, quantum composite systems as well as quantum applications

August 2, 2022 more

Новите Еврокодове – предизвикателства

Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания

June 30, 2022 more

Строителните продукти и околната среда – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Фокусът на този брой на списание „БДС Компас“ са строителните продукти и как те съдействат да живеем в по-красив и устойчив свят. И на помощ отново идват стандартите.

June 29, 2022 more

Покана за участие в редовното общо събраниe на БИС на 17 юни 2022 г.

Управителният съвет на БИС на основание чл.12, ал. 6 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква Редовно Общо събрание на 17 юни 2022 г. (петък) от 11.00 часа в зала “Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София

June 2, 2022 more

Уебинар „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”

БИС организира уебинар на тема „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”, който ще се проведе онлайн на 08 юни 2022 г.

May 17, 2022 more

Новите Еврокодове – предизвикателства

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

May 11, 2022 more

European standards for the SDGs: CEN and CENELEC developed a new mapping tool

European standards are key to support the transition to a more sustainable future for all.

May 10, 2022 more

Семинар на тема „Интелигентни лични предпазни средства – стандартизация за проектиране и използване“

Този интерактивен полудневен семинар предлага новостите относно разработването и стандартизацията на интелигентни облекла, текстил и оборудване, с обратна връзка за потребностите и очакванията на потребителите и органите за изпитване.

May 10, 2022 more

БИС организира обучение на тема „Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията“

Обучението е на тема „Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27013, ISO/IEC TR 20000-7, ISO 19011)“ и ще се проведе онлайн на 18 и 19 май 2022 г.

May 9, 2022 more

ISO proposal for a creation of a new technical committee „Smart distribution in logistics“

Scope: The scope of the proposed new technical committee is to standardize services, techniques application and management in the field of distribution in logistics

May 5, 2022 more

ISO proposal for a creation of a new technical committee „Online catering service“

Purpose and justification for the proposal: Online catering service (OCS) is a new catering service that orders food online and delivers it to a designated place without direct contact between OCS providers and customers.

May 5, 2022 more

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 14 „Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене“

May 3, 2022 more