Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Пресконференция на тема: "Разработване на информационно-комуникационна среда на звеното за контакт относно продукти в строителството"

June 18, 2014 more

Проучване за удовлетвореността на клиентите от онлайн услугата "Стандартите на Вашия екран"

June 17, 2014 more

SBS' first European standardization seminar for SMEs

June 13, 2014 more

European Standards and Football

June 11, 2014 more

BDS hosted meeting on "I offer quality beauty services"

June 10, 2014 more

Online Survey Standardization and Innovation

June 5, 2014 more

Становище на БИС относно обучения по ISO/DIS 9001:2015

June 4, 2014 more

Над 70 студенти, докторанти и преподаватели взеха участие в Деня на отворените врати

June 4, 2014 more

Семинар на тема: "Системи за управление на информацията и управление на риска"

June 2, 2014 more

10% отстъпка при закупуване на стандарти в областта на околната среда

May 31, 2014 more

Образованието за стандартизацията – стратегически приоритет на CEN и CENELEC за 2014 г.

May 27, 2014 more

Най-търсените стандарти за системи за управление на сигурността на информацията на диск само за 348 лева

May 26, 2014 more

Ден на отворените врати в БИС за студенти

May 23, 2014 more

Проектът на международния стандарт ISO/DIS 9001 вече е публикуван и достъпен за закупуване

May 21, 2014 more

Онлайн анкета на CEN за европейски стандарти за услуги

May 21, 2014 more

Проведе се семинар, посветен на международния речник по метрология

May 20, 2014 more

Изменение 1:2014 на БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене" е в сила от 19.05.2014 г.

May 19, 2014 more

XI-та Национална научно-техническа конференция "Метрология 2014" и Ден на открити врати в БИМ

May 16, 2014 more