Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Българският институт за стандартизация обявява конкурс по документи за експерт в сектор „Машиностроене и транспорт”

Sep 11, 2013 more

Обявяване началото на работа по нови работни теми

Aug 27, 2013 more

Ученическите пособия – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Aug 14, 2013 more

Предложение за промяна на БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене"

Aug 5, 2013 more

Нови, по-строги изисквания за химическия състав на играчките

Jul 22, 2013 more

Обявяване началото на работа по нови работни теми

Jul 9, 2013 more

Статистиката – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Jun 25, 2013 more

БИС проведе семинар, посветен на енергийната ефективност и стандартизацията в строителството и експлоатацията на сгради

Jun 17, 2013 more

Обществено допитване на проекти на стандарти за качество на въздуха в самолетни кабини

Jun 7, 2013 more

A New ISO award – the ISO Prize

Jun 6, 2013 more

БИС бе организатор и домакин на пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи"

May 21, 2013 more

Семинар на тема: "Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради"

May 16, 2013 more

Предложение на CEN за разработване на европейски стандарт "Услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия"

May 16, 2013 more

Проведе се годишното Общо събрание на БИС

May 15, 2013 more

Покана за избор на доставчик на ваучери за храна

May 15, 2013 more

Провеждане на 53-та пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи" и на заседание на CEN/TC 155/WG 16 "Системи, приложими за гореща и топла вода"

Apr 29, 2013 more

Опазване на културното наследство – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

Apr 22, 2013 more

БИС в партньорство с Австрийския институт за стандартизация (ASI) ще поддържа секретариат на новосъздаден европейски комитет CEN/PC 424 "Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето"

Apr 19, 2013 more