Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

What role for standards in the Transatlantic Trade and Investment Partnership?

November 5, 2014 more

CEN proposal for the creation of a new technical committee – Additive manufacturing

November 4, 2014 more

CEN proposal for the creation of a new technical committee on "Electronic cigarettes and e-liquids"

November 3, 2014 more

БИС получи висока оценка от центъра за управление на CEN-CENELEC по доклада за съответствие с критериите за членство

October 31, 2014 more

БИС със собствен информационен щанд на "Стройко 2000"

October 30, 2014 more

Обществено допитване за преработване на национални приложения към Еврокодове

October 17, 2014 more

Стандартите – еднакви правила на играта за всички

October 17, 2014 more

БИС за първи път с информационен щанд на специализираното изложение СТРОЙКО 2000

October 16, 2014 more

Семинар на тема: „Медицински изделия. Стандартизация и законодателство. Новости и перспективи”

October 15, 2014 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения и национални изисквания

October 15, 2014 more

Всеки ден е пътешествие в необятния свят на стандартите

October 15, 2014 more

БИС участва в Третата балканска конференция по стандартизация

October 14, 2014 more

Отстъпки при закупуване на стандарти по повод 14.10.2014 г. – Световния ден на стандартизацията

October 9, 2014 more

БИС със собствен щанд на международния технически панаир в Пловдив

October 9, 2014 more

Генерална асамблея на ISO, проведена на 10-12 септември, 2014 г.

October 6, 2014 more

Ден на отворените врати по случай 14 октомври – Световния ден на стандартизацията

October 7, 2014 more

Нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 67

October 2, 2014 more

Сертификация и стандартизация – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

September 30, 2014 more