Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Проведе се годишното общо събрание на БИС

May 7, 2014 more

Семинар на тема: "Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM) - основа на съвременния подход на измерване"

April 29, 2014 more

Юбилейна конференция на КИИП

April 24, 2014 more

БИС проведе обучение по БДС ISO 21500:2012 "Насоки за управление на проекти"

April 22, 2014 more

CEN and CENELEC highlight role of standards in raising the quality of business services and underpinning the growth of this sector

April 17, 2014 more

Колекцията стандарти "Серията ISO 22000" с 10% отстъпка по повод Великденските празници

April 10, 2014 more

Свиква се годишното общо събрание на БИС

April 9, 2014 more

Обучение по БДС ISO 21500:2012 – насоки за постигане на ефективно управление на проекти

April 7, 2014 more

Проведе се семинар в областта на безразрушителния контрол

March 31, 2014 more

Стандарти с отстъпка по повод Световния ден на здравето и професионалния празник на работещите в здравеопазването

March 31, 2014 more

Стандартизацията и МСП – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

March 31, 2014 more

New voice to represent SMEs’ interests in the European Standardization System

March 21, 2014 more

New European Standard for accessible ICT products and services

March 21, 2014 more

Предложение на CEN за нов проектен комитет: "Професионални услуги за изработване на татуировки"

March 19, 2014 more

Семинар на тема: "Стандарти и изисквания в областта на безразрушителния контрол"

March 14, 2014 more

Промяна на статута на български стандарти от обхвата на БИС/ТК 5 "Бетон и разтвори"

March 10, 2014 more

CEN and CENELEC Work Programme 2014

February 13, 2014 more

Предложение на CEN за нов технически комитет: "Технологии в развлекателната индустрия"

February 11, 2014 more