Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Getting tourism back on its feet

How ISO standards contribute to the objectives of World Tourism Day 2021

Collection “Standards for the environment”

The price of the collection is 264 BGN, VAT incl., the discount is 65% compared to the purchase of the standards separately.

Нова работна тема за стандартизация от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

БДС ххх „Парцали за почистване“ - стандартът ще включва изисквания за производство и използване на парцали от употребяван текстил

Предстоящи проекти на национални приложения

ТК на БИС ще извършат анализ на стандартите от базата данни на БИС в областта на строителството, строителните конструкции и материали, както и в областите, свързани със строителство.

ISO proposal for a new field of technical activity „Small hydropower plants“

Standardization in the field of site selection planning, design (i.e. pre-feasibility study and feasibility study), construction and management for SHP plants development up to 30 MW

Collection of standards on e-Competence Framework for ICT Professionals in all sectors

The price of the collection is 252 BGN, VAT incl., the discount is 51% compared to the purchase of the standards separately.

ISO proposal for a new field of technical activity “Heat Supply Network (HSN)”

Standardization in the field of HSN including design, construction, integration, control and regulation based on heating supply pipeline system

Споделена визия за по-добър свят – мотото на Световния ден на стандартизацията, 14 октомври 2021

Целите за устойчиво развитие на ООН представляват споделена визия за мир и просперитет за хората и планетата. Всяка цел изисква действие и може да бъде постигната само ако работим заедно.

Collection of standards on innovation management

The collection includes also ISO brochure „ISO and innovation“ translated into Bulgarian.

Brochure “Standards for the Environment – Why the public sector should get involved in standardization?”

Environmental protection is a global concern, and the challenges related to this are becoming more urgent every day.

Breathing easy on International Day of Clean Air for blue skies

ISO standards contribute to healthy air and a healthy planet

Стартира процедура за номиниране на кандидати за членове на техническите съвети в БИС

Членовете на техническите съвети се избират от Управителния съвет измежду признати експерти в областта на стандартизацията по предложение на техническите комитети и на членовете на БИС.

Standards for SDGs

**Shared vision for a better world** - World Standards Day 14 October 2021

Услугата „Абонамент за актуалност“ с нови функционалности

След период на проучване, анализи и тестване, услугата „Абонамент за актуалност“ вече е достъпна с нови по-добри възможности за следене на интересуващите Ви стандарти и стандартизационни документи.

‘Standards in support of the industrial data value chain’ European workshop

The European Standardization Organizations - CEN, CENELEC and ETSI - are delighted to inform you that the registrations for the stakeholders’ workshop taking place on 28 September are now open!

Номинации за Награди Standards+Innovation 2021

Тези награди отбелязват приноса на изследователи, иноватори и предприемачи към стандартизацията и признават важния принос на научните изследвания и иновациите в стандартизацията

Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in policing organization

ISO proposal for a New Work Item

Integrated techniques for seismic and energy retrofitting of buildings

How to improve the energy/environmental performance of buildings with emerging solutions of lowest environmental impact