Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

БИС отново отваря Бизнес информационния център

Възстановява се достъпът на външни лица до Бизнес информационния център на БИС за четене и закупуване на стандарти и в касата на БИС за плащане с банкови дебитни или кредитни карти.

Mar 1, 2022 more

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

рrБДС 17414:2022 „Парцали за почистване“

Mar 1, 2022 more

Обществено допитване за проект на национално приложение

prБДС EN 13791:2019/NA Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови бетонни компоненти. Национално приложение (NA)

Feb 21, 2022 more

Цифровизация в стандартите – подкрепа на цифровия преход чрез стандартизация

Цифровият преход е и възможност за Европа да повиши своята конкурентоспособност на световните пазари.

Feb 18, 2022 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Националните приложения са от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Feb 14, 2022 more

БИС предлага ново ръководство на ISO за ефективно управление на риска

Ръководството подпомага организациите да интегрират ефективна организационна рамка за вземане на решения в управлението, лидерството и културата си чрез оптимално използване на ISO 31000.

Feb 7, 2022 more

Обучение на тема „Вътрешен одит на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 45001 и ISO 19011“

Обучението ще се проведе онлайн на 23 и 24 февруари 2022 г.

Feb 7, 2022 more

Обучения и уебинари през 2022 г.

Jan 31, 2022 more

ISO Proposal for creation of new ISO/TC „Natural gas fuelling stations for vehicles”

Scope: Standardization in the field of design, construction and operation of stations for fuelling compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LNG) to vehicles. It includes equipment, safety devices and maintenance.

Jan 20, 2022 more

Standards for the climate: CEN and CENELEC signed the London declaration

European standards are a key enabler of the solutions needed for the Green Transition and contribute to a more sustainable future for Europe and the world.

Jan 19, 2022 more

Proposal of CEN for creation of a new Technical Committee (CEN/TC) Quality in Medical Imaging along the patient pathway

Scope: Standardization in the field of medical imaging and radio diagnostics

Jan 18, 2022 more

The European standardization community supports the French presidency of the Council of the EU in its quest for European strategic autonomy

By assuming the presidency of the EU Council for the next six months (#EUFP2022), France has the ambition to reinforce Europe’s strategic autonomy

Jan 17, 2022 more

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Jan 14, 2022 more

Обявяване на нова работна тема по стандартизация

БДС 15980:2010/Изменение 3 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт”

Jan 12, 2022 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Във връзка с публикуването на нови издания на следните стандарти БДС EN 1329-1:2021, БДС EN 13598-1:2020 и БДС EN 13598-2:2020 възниква необходимост от актуализиране и на националните приложения към тях.

Dec 22, 2021 more

Услугите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Dec 22, 2021 more

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила”

prБДС EN 12206-1:2021/NA „Бои и лакове. Покрития, нанесени върху алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за архитектурни цели. Част 1: Термореактивни прахови покрития. Национално приложение (NA)

Dec 2, 2021 more

ISO proposal for the creation of a new ISO Technical Committee: “Driver training — Intelligent training system for vehicle driving”

Scope: The document specifies the terms and definitions, requirements, test methods, packaging, transportation and storage of the intelligent training system for vehicle driving, not including the equipments of this system.

Nov 29, 2021 more