Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Уебинар на тема „Видове тръбопроводни системи, влагани във ВиК инфраструктурата. Изисквания на стандартите и на нормативните документи за продуктите”

Уебинарът ще се проведе онлайн на 03 и 04 ноември 2021 г.

Enormous potential for the future: thirty years of Vienna Agreement

Thirty years ago, the global economy was placed on a new footing in Vienna: The Vienna Agreement set the course for even closer cooperation and collaboration.

Proposal for a new ISO technical committee on menstrual products

Standardization in the field of menstrual products, covering all products intended for both single and multiple use, regardless of material

Food for the future

Standards for a sustainable agri-food system on World Food Day

Три нови колекции от стандарти за работа в условията на COVID-19

Темите са: „Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа”, „Стандарти за места за настаняване и COVID-19” и „СПА и медицински туризъм и COVID-19”

Новите Еврокодове – предизвикателства

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват

Отстъпка 10% по повод Световния ден на стандартизацията

Отстъпката се прилага при поръчки на стойност над 150 лв. с ДДС, направени в периода 14 – 29 октомври 2021 г. и платени до 15 ноември 2021 г.

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

prБДС 17411:2021 „Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране

Tourism and standards - the topic of the new issue of “BDS Compass” magazine

An insidious virus has stopped our free movement to close and distant destinations. One of the most affected economic sectors is tourism, which has suffered huge losses.

Важно съобщение за клиентите на БИС

Getting tourism back on its feet

How ISO standards contribute to the objectives of World Tourism Day 2021

Collection “Standards for the environment”

The price of the collection is 264 BGN, VAT incl., the discount is 65% compared to the purchase of the standards separately.

Нова работна тема за стандартизация от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

БДС ххх „Парцали за почистване“ - стандартът ще включва изисквания за производство и използване на парцали от употребяван текстил

Предстоящи проекти на национални приложения

ТК на БИС ще извършат анализ на стандартите от базата данни на БИС в областта на строителството, строителните конструкции и материали, както и в областите, свързани със строителство.

ISO proposal for a new field of technical activity „Small hydropower plants“

Standardization in the field of site selection planning, design (i.e. pre-feasibility study and feasibility study), construction and management for SHP plants development up to 30 MW

Collection of standards on e-Competence Framework for ICT Professionals in all sectors

The price of the collection is 252 BGN, VAT incl., the discount is 51% compared to the purchase of the standards separately.

ISO proposal for a new field of technical activity “Heat Supply Network (HSN)”

Standardization in the field of HSN including design, construction, integration, control and regulation based on heating supply pipeline system

Споделена визия за по-добър свят – мотото на Световния ден на стандартизацията, 14 октомври 2021

Целите за устойчиво развитие на ООН представляват споделена визия за мир и просперитет за хората и планетата. Всяка цел изисква действие и може да бъде постигната само ако работим заедно.