Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

CEN/CENELEC proposal to create a new technical committee: "CEN-CLC/JTC on Quantum Technologies"

Scope: Developing deliverables on quantum technologies including quantum enabling technologies, quantum sub-systems, quantum platforms & systems, quantum composite systems as well as quantum applications

Aug 2, 2022 more

БИС предлага ново ръководство на ISO за ефективно управление на иновациите

Ръководство ISO 56002:2019 е инструментът, който ще помогне на Вашата организация да разработи и прилага систематичен подход към ефективни и резултатни иновации.

Jul 26, 2022 more

Новите Еврокодове – предизвикателства

Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания

Jun 30, 2022 more

Строителните продукти и околната среда – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Фокусът на този брой на списание „БДС Компас“ са строителните продукти и как те съдействат да живеем в по-красив и устойчив свят. И на помощ отново идват стандартите.

Jun 29, 2022 more

Покана за участие в редовното общо събраниe на БИС на 17 юни 2022 г.

Управителният съвет на БИС на основание чл.12, ал. 6 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква Редовно Общо събрание на 17 юни 2022 г. (петък) от 11.00 часа в зала “Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София

Jun 2, 2022 more

Уебинар „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”

БИС организира уебинар на тема „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”, който ще се проведе онлайн на 08 юни 2022 г.

May 17, 2022 more

Новите Еврокодове – предизвикателства

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

May 11, 2022 more

European standards for the SDGs: CEN and CENELEC developed a new mapping tool

European standards are key to support the transition to a more sustainable future for all.

May 10, 2022 more

Семинар на тема „Интелигентни лични предпазни средства – стандартизация за проектиране и използване“

Този интерактивен полудневен семинар предлага новостите относно разработването и стандартизацията на интелигентни облекла, текстил и оборудване, с обратна връзка за потребностите и очакванията на потребителите и органите за изпитване.

May 10, 2022 more

БИС организира обучение на тема „Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията“

Обучението е на тема „Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27013, ISO/IEC TR 20000-7, ISO 19011)“ и ще се проведе онлайн на 18 и 19 май 2022 г.

May 9, 2022 more

ISO proposal for a creation of a new technical committee „Smart distribution in logistics“

Scope: The scope of the proposed new technical committee is to standardize services, techniques application and management in the field of distribution in logistics

May 5, 2022 more

ISO proposal for a creation of a new technical committee „Online catering service“

Purpose and justification for the proposal: Online catering service (OCS) is a new catering service that orders food online and delivers it to a designated place without direct contact between OCS providers and customers.

May 5, 2022 more

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 14 „Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене“

May 3, 2022 more

The New Legislative Framework: an instrument designed for the European Single Market

The new legislative framework (NLF) for industrial products in the EU aims to improve the internal market for goods by improving market surveillance and boosting the quality of conformity assessments.

Apr 12, 2022 more

Standards+Innovation Awards

The call for nominations for the CEN and CENELEC Standards+Innovation Awards 2022 is open

Apr 7, 2022 more

Plastics - the topic of the new issue of “BDS Compass” magazine

The topic of the new issue of “BDS Compass” magazine is about plastics - products without which modern life seems unthinkable.

Apr 1, 2022 more

БИС организира обучение на тема: Вътрешен одит на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 19011

Обучението ще се проведе онлайн на 18 и 19 април 2022 г.

Mar 31, 2022 more

БИС организира обучение на тема: Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Обучението е на тема: Системи за управление на непрекъснатостта на дейността (ISO 22300:2021, ISO 22301:2019, ISO 22313:2020, ISO/TS 22317:2021, ISO 22326:2018), който ще се проведе онлайн на 14 април 2022 г.

Mar 31, 2022 more