Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

ISO Proposal for creation of new ISO/TC „Natural gas fuelling stations for vehicles”

Scope: Standardization in the field of design, construction and operation of stations for fuelling compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LNG) to vehicles. It includes equipment, safety devices and maintenance.

Jan 20, 2022 more

Standards for the climate: CEN and CENELEC signed the London declaration

European standards are a key enabler of the solutions needed for the Green Transition and contribute to a more sustainable future for Europe and the world.

Jan 19, 2022 more

Proposal of CEN for creation of a new Technical Committee (CEN/TC) Quality in Medical Imaging along the patient pathway

Scope: Standardization in the field of medical imaging and radio diagnostics

Jan 18, 2022 more

The European standardization community supports the French presidency of the Council of the EU in its quest for European strategic autonomy

By assuming the presidency of the EU Council for the next six months (#EUFP2022), France has the ambition to reinforce Europe’s strategic autonomy

Jan 17, 2022 more

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Jan 14, 2022 more

Обявяване на нова работна тема по стандартизация

БДС 15980:2010/Изменение 3 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт”

Jan 12, 2022 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Във връзка с публикуването на нови издания на следните стандарти БДС EN 1329-1:2021, БДС EN 13598-1:2020 и БДС EN 13598-2:2020 възниква необходимост от актуализиране и на националните приложения към тях.

Dec 22, 2021 more

Услугите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Dec 22, 2021 more

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила”

prБДС EN 12206-1:2021/NA „Бои и лакове. Покрития, нанесени върху алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за архитектурни цели. Част 1: Термореактивни прахови покрития. Национално приложение (NA)

Dec 2, 2021 more

ISO proposal for the creation of a new ISO Technical Committee: “Driver training — Intelligent training system for vehicle driving”

Scope: The document specifies the terms and definitions, requirements, test methods, packaging, transportation and storage of the intelligent training system for vehicle driving, not including the equipments of this system.

Nov 29, 2021 more

Генералните асамблеи на CEN и CENELEC потвърдиха членството на Британския институт за стандартизация (BSI)

Генералните асамблеи на CEN и CENELEC се проведоха в хибридна форма – присъствено в Палермо, Италия, и онлайн, като всички членове взеха участие.

Nov 26, 2021 more

БИС организира уебинар на тема: Управление на риска и постигане на финансов и икономически успех в организациите

Участниците ще придобият познания за практически подход при изпълнение на указанията за въвеждане на система от показатели за постигане на финансови и икономически ползи съгласно стандартите БДС ISO 31000:2018, ISO 10014:2021, БДС ISO 9001:2015.

Nov 18, 2021 more

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроена среда“

Европейското и националното законодателство поставят редица изисквания, които да гарантират сигурността и функционалността на достъпност при проектирането, изграждането, обновяването, адаптирането и поддържането на застроената среда.

Nov 18, 2021 more

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от ЕЕО“

Колекцията включва поредица от части на стандарта БДС EN 50625

Nov 15, 2021 more

Абонамент 2022 - БИС извършва абонамент за своите издания

Българският институт за стандартизация извършва абонамент за своите издания

Nov 11, 2021 more

Г20: Създаване на по-добро бъдеще с международните стандарти

Световните лидери в стандартизацията отправиха призив за действие към държавните глави

Nov 4, 2021 more

Уебинар на тема „Развитие на системите за управление на здравето и безопасността при работа”

Уебинарът ще се проведе онлайн на 09 ноември 2021 г.

Oct 25, 2021 more

Enormous potential for the future: thirty years of Vienna Agreement

Thirty years ago, the global economy was placed on a new footing in Vienna: The Vienna Agreement set the course for even closer cooperation and collaboration.

Oct 19, 2021 more