Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Public consultation on ISO proposal for establishment of a Technical Committee on Special Metals and Minerals

Scope: Standardization in the field of specialty metals and minerals. It includes: terminology, classification, sampling, testing and chemical analysis methods, and delivery conditions.

March 17, 2023 more

Новите Еврокодове – предизвикателства -

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

March 8, 2023 more

Обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията”

Обучението ще се проведе онлайн на 16 и 17 март 2023 г.

February 27, 2023 more

Уебинар на тема „Очаквани промени в изискванията на ISO 9001 за СУК“

Уебинарът ще се проведе онлайн на 28.02.2023 г.

February 9, 2023 more

Онлайн обучение на тема „Вътрешен одит на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 19011“

Обучението ще се проведе онлайн на 21 и 22 февруари 2023 г.

February 9, 2023 more

Обучения и уебинари през 2023 г.

С цел да направи стандартите по-достъпни и разбираеми, БИС организира обучения и уебинари, които спомагат за тяхното разбиране и прилагане.

January 30, 2023 more

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

January 25, 2023 more

ISO proposal for a New work item

Non-sewered sanitation systems — Prefabricated integrated treatment units — General safety and performance requirements for design and testing

December 19, 2022 more

Нова колекция „Стандарти за медицински изделия”

В нея са включени най-търсените и широко приложими стандарти за медицински изделия.

December 19, 2022 more

Environmental Declarations - the topic of the new issue of "BDS Compass" magazine

Eco-declarations help to protect nature and provide information about the environmental characteristics of a product or service.

December 19, 2022 more

BDS hosted the kick-off partnership meeting under B-Green-ED project

The kick-off partnership meeting of “Boosting the Green Future via University Micro-credentials” international project (B-Green-ED) was held on 7 December 2022 at BDS.

December 15, 2022 more

Съветът на ЕС даде окончателно зелена светлина за адаптираните правила на ЕС за стандартизация

Регламентът относно европейската стандартизация определя процедури за разработване на хармонизирани стандарти в рамките на ЕС

December 14, 2022 more

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 06.12.2022

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

December 6, 2022 more

Младите професионалисти на БИС - оценени и на европейско ниво

С гордост ви представяме интервюто на Мая Петрова от БИС, което тя даде пред европейските ни колеги.

December 1, 2022 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Dust and dust storms“

Scope: Standardization in the field of natural dust and dust storm on an urban scale and in industrial towns, excluded artificial/manufactures dust.

November 22, 2022 more

ISO публикува стандартизационен документ „Насоки за нетни нулеви емисии“

Международната организация за стандартизация (ISO) обяви публикуването на IWA 42 Net Zero Guidelines (международно споразумение на работен форум „Насоки за нетни нулеви емисии“)

November 14, 2022 more

BDS temporarily suspends the provision of the "Online reading of standards" service

Bulgarian Institute for Standardization temporarily suspends the provision of the "Online reading of standards" service

November 4, 2022 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения

prБДС EN 197-1:2011/NA и prБДС EN 13282-1:2013/NA

October 18, 2022 more