Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нефтът – черното злато

Нефтът е най-употребяваният енергиен ресурс на планета. В този брой ще прочетете за речника на нефтената промишленост, стандарти за безоловния бензин и дизела.

Представяме европейския стандарт за енергийно управление 16001, както и серията стандарти 14000, която се приема в цял свят като крайъгълен камък на управлението на околната среда.

Експерти разказват за ролята на стандартите в бизнеса и уникалната професия стандартизатор.

Повече информация: Разгледай.