Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Националният стандарт БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене" вече е действащ!

Националният стандарт БДС 15:2010 „Българско бяло саламурено сирене” вече е действащ!

Единният национален стандарт за българско бяло саламурено сирене влезе в сила от 20.08.2010 г. след обявяването му в Официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация. Той отменя и осъвременява досега действалите три стандарта:
Стандартът се отнася за българско бяло саламурено сирене, произведено от краве, овче, биволско, козе или смесено мляко с добавка на селекционирана закваска от подбрани щамове млечнокисели микроорганизми, изолирани в България, чрез подсирване с мая за сирене, получило необходимата обработка, претърпяло процес на зреене и предназначено за консумация.
Основните принципни положения, залегнали в него, както по отношение на състава, качествените показатели и характеристики, така и на технологията, отразяват най-добрите практики на сиренарското производство.
За разлика от предишните стандарти в единния национален стандарт БДС 15:2010 са включени и два нови асортимента, които се налагат на нашия пазар и се приемат отлично в чужбина – биволско бяло саламурено сирене и козе бяло саламурено сирене.
Стандартът е разработен от експертна работна група и е приет с консенсус от заинтересованите страни след широко обществено обсъждане.
Стандартът може да бъде закупен на цена 39.60 лв. с ДДС. [Купи](http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=54176)