Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Националният БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” вече е действащ

Националният БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” вече е действащ

Новият национален стандарт за българско кисело мляко влезе в сила от 15.07.2010 г. след обявяването му в Официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация. Той отменя БДС 12-82. Стандартът е разработен от експертна работна група и е приет с консенсус от заинтересованите страни след широко обществено обсъждане.
Стандартът може да бъде закупен на цена 32,40 лв. с ДДС. [Купи](http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=53948)