Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Медицинските изделия

Бр. 2/2018 - Медицинските изделия

Стандартите за медицинските изделия са изключително важни, тъй като се грижат за живота, здравето и безопасността ни. В този брой представяме система за управление на качеството, специално за медицинските изделия, как се управляват рисковете, каква информация трябва да се предостави от производителя на медицински изделия, запознаваме със стандарти за линейки, медицински ръкавици за еднократна употреба, както и с добрата практика за клинично изпитване на медицински продукти върху хора.

Повече информация: Разгледай.