Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Малките предприятия: в крак със съвременната икономика

ММСП се насърчават да поддържат най-високите стандарти, за да бъдат силни, издръжливи и годни за бъдещето.

Стандартите не са разработени само за фирмите с хиляди служители. Според Световната банка, микро-, малките и средните предприятия (ММСП) съставляват над 90 % от всички компании и представляват до 70 % от общата заетост. В развиващите се страни малките предприятия са ключови за икономическия растеж и създаването на работни места. Приобщаващият растеж на БВП е особено повлиян от компаниите, ръководени от жени.

ММСП могат да извлекат голяма полза от прилагането на международните стандарти, които помагат за намаляване на разходите, укрепване на доверието и увереността и дават възможност малките фирми да се конкурират с по-големите предприятия на международния пазар.

A group of startup business employees working together in a modern office environment.

_Предприятията, ръководени от жени, се възползват от IWA 34 (международно споразумение на работен форум на ISO) относно женското предприемачество._[B1] 

Бизнесът може да спечели много. Стандартизацията не само намалява проблемите при сътрудничество с други компании, но помага за оптимизиране на практиките, което може да намали разходите и да повиши производителността със значително въздействие върху крайните резултати. Всеки от стандартите на ISO, въпреки че може да изглеждат неразгадаеми на пръв поглед, описва оптимален подход, съгласуван от лидерите в индустрията по целия свят. Например, работата с ISO 50001 (стандарт за управление на енергията) може значително да намали оперативните разходи, докато работата с ISO/IEC 27001 (системи за управление на сигурността на информацията) помага за защитата на бизнеса срещу потенциално пагубни заплахи по отношение на сигурността.

Veriscan Security, със седалище в Швеция, е ангажирана със серията ISO/IEC 27000 от много години. Нейният главен изпълнителен директор Ян Бранзел, който е и редактор на ISO/IEC 27003, коментира: „Тъй като киберсигурността/сигурността на информацията се превръща в задължителна за повечето организации, възможността за работа с международен стандарт дава не само страхотна вътрешна структура, но също така служи като основа за това как да се свържете с други организации. Ако тези организации също използват серията ISO/IEC 27000, това помага да се създаде по-добро разбиране, както и прозрачност за това как могат да се изградят по-добра сигурност и взаимно доверие.“

Бизнесът може да спечели много.

Прилагането на международните стандарти гарантира подобрено качество на продуктите и услугите, последователност и проследимост. Тъй като стандартите на ISO се основават на итеративен цикъл на усъвършенстване, тези стандарти продължават да се развиват, за да отговорят на променящите се нужди, цели и очаквания.

Стандартизацията всъщност е бърз начин за изграждане на доверие. Тя позволява на потребителите, инвеститорите и партньорите да се доверят на бизнеса. Това е особено ценно, когато ММСП се стремят да растат и да се конкурират. Стандартите изравняват условията, помагайки на ММСП да се конкурират с по-големите предприятия на международния пазар. Много международни клиенти и организации работят само с фирми, които използват стандарти, включително в области като безопасност на околната среда и работното място.

Бизнесът също може да играе активна роля в оформянето на бъдещето на своята индустрия, като участва в процесите на стандартизация. Нещо твърде важно, за да бъде оставено само на най-големите компании, които вече имат значително влияние.

Разбира се, не всички стандарти са подходящи за ММСП и по-малките предприятия трябва внимателно да обмислят кои са най-полезни за тях. Тези, които се фокусират върху обслужването на малък брой клиенти, ще намерят малко подходящи за тяхната работа стандарти.

Работата със стандарти може също така да изисква нетривиално разпределение на време, експертен персонал и пари. Според доклад на Германския панел по стандартизация, ММСП имат финансови ограничения, които им пречат да поемат по-активна роля в разработването на стандарти. За най-малките предприятия, мениджърите са до голяма степен ангажирани в ежедневните операции и е нереалистично да се очаква от тях да се ангажират с продължителни процеси с нематериални дългосрочни ползи. Това е особено важно за южното полукълбо, където предприятията са изправени пред допълнителни тежести, като например относително ограничен достъп до капитал.

Ангажирането с международните стандарти не е второстепенно решение за ММСП. Кои стандарти, ако има такива, са подходящи за дадена компания, ще варира за всеки отделен случай. Обаче, използването и участието в разработването на стандарти може в дългосрочен план да постави малките предприятия в по-добра позиция да се конкурират на световния пазар. Насоки по въпросите на ММСП се съдържат в Ръководство 17 на ISO/IEC, което експертите по стандартизация използват.

ISO публикува голям и разнообразен набор от стандарти, много от които са подходящи за по-малки организации. Например ISO 45001 (здраве и безопасност при работа) и ISO 26000 (социално отговорни предприятия) са сред многото стандарти на ISO, приложими за повечето ММСП, както и за големи предприятия.

Източник: ISO