Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Културното наследство

Опазване на културното наследство – темата на списание „БДС Компас” Акцентът е върху стандарти, които помагат за съхраняването на уникални ценности за бъдещите поколения – представяме основните термини в сферата на консервацията и реставрацията, как се измерва температурата на въздуха и на повърхностите, как се измерва цветът, как се опаковат културни ценности за целите на транспортирането. Експерти отново споделят за огромната роля на стандартите в различни сфери – културно наследство, устойчиво строителство, безопасност на асансьори. Представяме уникалната професия стандартизатор чрез поглед отвъртре, както и новия регламент за европейска стандартизация.

Повече информация: Разгледай.