Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Козметичните продукти – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

**Козметичните продукти – темата на новия брой на списание „БДС Компас”**
![](/images/upload/Izdania/2012/bds_compass_6_2012_web.jpg)
Време е за коледни подаръци, а много често под елхата намираме козметични продукти. В последния за тази година брой представяме стандарти, които помагат на производителите да са сигурни, че произведеното от тях не съдържа вредни микроорганизми и няма да навреди на потребителите. Например, козметиката в малки опаковки, флаконите под налягане или единичните дози са по-добре защитени от замърсяване. Показваме и как се оценява антимикробната защита на продуктите.
Добрата производствена практика също е регламентирана чрез стандартите, които дават ценни указания за производство, контрол, съхранение и експедиране на козметични продукти. Обясняваме какво казва опаковката, за да не се превърне разкрасяването в загрозяване.
Педставяме нов и важен стандарт, който показва как се управляват устойчиви събития, а също и стандарта, който осигурява специфични за телекомуникационния сектор механизми за контрол и указания за управление на сигурността на информацията.
Експерти отново споделят как стандартите правят нашето съществуване здравословно, безопасно и по-добро.
Представяме и новия Регламент за европейската стандартизация с фокус върху подпомагането на активното участие на малките и средните предприятия, потребителските, екологичните и неправителствените организации в тази важна за обществото дейност.
Веселата Коледа е невъзможна без стандартите, хубавите подаръци също. А „БДС Компас” ви открива още тайнства от необятния свят на стандартизацията...
[**Разгледай**](http://www.bds-bg.org/magazine/?action=download&magazine_id=26)