Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроена среда“

Новата колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроена среда“ е създадена с цел да бъде използвана като инструмент в подкрепа на изпълнение на изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Като основни елементи на модерното, приобщаващо и устойчиво общество достъпността и безопасността в застроената среда изискват подробно планиране и организация. Европейското и националното законодателство поставят редица изисквания, които да гарантират сигурността и функционалността на достъпност при проектирането, изграждането, обновяването, адаптирането и поддържането на застроената среда.

Колекцията включва следните стандарти на английски език:
- БДС EN 17210:2021 Достъпност и използваемост на застроена среда. Функционални изисквания
- СД CEN/TR 17621:2021 Достъпност и използваемост на застроена среда. Технически критерии и спецификации за изпълнение
- СД CEN/TR 17622:2021 Достъпност и използваемост на застроена среда. Оценяване на съответствието

Цената на колекцията е 366 лв. с ДДС, което спестява 50 % в сравнение със закупуване на стандартите поотделно.

Collection “Standards for accessibility and usability of the built environment”

ТК-0/ПС-35 more