Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Колекция от стандарти „**Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”**

Новата колекция от стандарти, предлагана от БИС, има за цел не само да акцентира на подобряването на процесите по подбор на персонал, но и да съдейства на бизнеса като цяло чрез използването на подобрени процеси за управление на човешките ресурси.

Колекцията се предлага онлайн и включва следните стандарти и стандартизационни документи на английски език:

БДС ISO 30400:2016 Управление на човешки ресурси. Терминологичен речник
БДС ISO 30405:2016 Управление на човешки ресурси. Указания за наемане на персонал
СД ISO/TS 30407:2018 Управление на човешките ресурси. Разходи за назначаване на персонал (Cost-Per-Hire)
БДС ISO 30409:2016 Управление на човешки ресурси. Планиране на работната сила
СД ISO/TS 30410:2018 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на въздействието при наемане на персонал (ISO/TS 30410:2018)
СД ISO/TS 30411:2018 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на качеството при наемане на персонал (ISO/TS 30411:2018)

Колекцията е предназначена за:

Цената на колекцията е 150 лв. с ДДС, като отстъпката е 42 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Виж повече

Купи