Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Киберсигурността

Бр. 2/2019 Киберсигурността

С всеки изминал ден технологиите стават все по-сложни, а компютърните пробиви и атаки - по-чести и по-смели. Представяме указания за управление на риска и методи за оценяване, изисквания за непрекъснатост на дейността. Показваме стандарти, които подробно описват добрата практика за управление на сигурността на информацията, както и какво се прави при възникване на инциденти. Представяме националната стратегия „Киберустойчива България 2020”, както и любопитни факти за предмети в ежедневието, които могат да бъдат обект на хакери.

Повече информация: Разгледай.