Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Храни и опаковки

Сигнален (първи брой) – излязъл от печат през месец юли 2009 г. Посветен е на безопасността на хранителните продукти. Темата е разгледана от различни аспекти – законодателни изисквания към храните и опаковките за храни, представена е и гледната точка на производители, дадени са и практически съвети към потребителите.