Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Хладилна техника

Бр. 3/2020 - Хладилна техника

В областта на хладилната техника стандартите са важни, защото те регламентират както техническите изисквания, така и тези по отношение на опазване на околната среда и безопасност. Представяме изключително важни европейски стандарти за изискванията при проектиране, производство, изграждане, монтиране, експлоатация, техническо поддържане, ремонт и обезвреждане на хладилни системи и уреди. Разказваме как се предоставят данни за работните характеристики от производителя и как се оформят принципните схеми на хладилните системи. Показваме какви са изискванията за компресори, вентили и съдове под налягане.

Повече информация: Разгледай.