Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Хартия и опаковки

Втори брой - 2010 г. – темата на втория брой е хартия и опаковки. На страниците на списанието експерти увлекателно разказват за историята на хартията и опаковките, за видовете хартия и приложенията й. Представени са основните суровини за производството на хартия, както и какъв е световният опит с рециклирането на тази толкова ценна суровина. „БДС Компас” е вашият пътеводител в света на стандартизацията и ще ви разкаже за важни стандарти от интересния свят на хартията.