Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Как се управлява безопасността на хранителните продукти

Бр. 2/2021 – Как се управлява безопасността на хранителните продукти

В този брой представяме важни стандарти и стандартизационни документи, свързани с безопасността на хранителните продукти – съдържащи изисквания за всяка организация в хранителната верига, за производство на хранителни продукти, необходимите програми-предпоставки за безопасност и контрол на критичните точки, правила и ръководства, които осигуряват информация и създават доверие в потребителите.
Представяме схемите на ЕС за географските означения, които защитават специфичното ноу-хау и автентичността на хранителните продукти. Акцентираме и на европейските изисквания за етикетиране на храните.