Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Forthcoming standards

Information about forthcoming standards in different fields of standardization is published here.

Област на стандартизация: Изолационни флуиди

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

Област на стандартизация: Поток в затворени тръбопроводи

Област на стандартизация: Електроснабдителни инсталации

Област на стандартизация: Алармени и предупредителни системи

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация: Въртящи се електрически машини

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

Област на стандартизация: Безопасност в бита

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се за защита срещу пожар

Област на стандартизация: Свързващи вещества. Лепила

Област на стандартизация: Болтове, винтове, шпилки

Област на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се до защита срещу пожар