Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Forthcoming standards

Information about forthcoming standards in different fields of standardization is published here.

Област на стандартизация: Технически аспекти

prБДС EN 1993-1-8:2023

Област на стандартизация: Технически аспекти

prБДС EN 1993-1-5:2023

Област на стандартизация: Технически аспекти

prБДС EN 1993-1-3:2023

Област на стандартизация: Устойчивост на огън на материали и елементи на сгради

prБДС EN 1993-1-2:2023

Област на стандартизация: Устойчивост на огън на материали и елементи на сгради

prБДС EN 1991-1-2:2023

Област на стандартизация: Заваряване, спояване с твърд припой и спояване с мек припой. Общи положения

prБДС EN ISO 15611:2023

Област на стандартизация: Химични характеристики на почвите

prБДС EN ISO 22036:2023

Област на стандартизация: Изследване на водата за наличие на химични вещества

prБДС EN ISO 17294-1:2023

Област на стандартизация: Стени. Преградни стени. Фасади

prБДС EN 13116:2023

Област на стандартизация: Кабели

prБДС EN IEC 60228:2023

Област на стандартизация: Стерилизация и дезинфекция. Общи положения

prБДС EN ISO 17665:2023

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-3:2023

Област на стандартизация: Пластмасови тръби

prБДС EN 12201-5:2023

Област на стандартизация: Пластмасови тръби

prБДС EN 12201-4:2023

Област на стандартизация: Пластмасови тръби

prБДС EN 12201-3:2023

Област на стандартизация: Пластмасови тръби

prБДС EN 12201-2:2023

Област на стандартизация: Пластмасови тръби

prБДС EN 12201-1:2023

Област на стандартизация: Игрища