Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Forthcoming standards

Information about forthcoming standards in different fields of standardization is published here.

Област на стандартизация: Безопасност на машини

Област на стандартизация: Сензорен анализ

Област на стандартизация: Зърнено-житни и зърнено-бобови култури и продукти, произведени от тях

Област на стандартизация: Заваряване, спояване с твърд припой и спояване с мек припой. Общи положения

Област на стандартизация: Канализационни води

Област на стандартизация: Хартия и картон

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

Област на стандартизация: Съдове под налягане

Област на стандартизация: Съдове под налягане

Област на стандартизация: Канализационни води

Област на стандартизация: Канализационни води

Област на стандартизация: Методи на заваряване

Област на стандартизация: Методи на заваряване

Област на стандартизация: Технически аспекти

Област на стандартизация: Бои и лакове

Област на стандартизация: Методи на заваряване

Област на стандартизация: Методи на заваряване

Област на стандартизация: Допуски и сглобки