Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Forthcoming standards

Information about forthcoming standards in different fields of standardization is published here.

Област на стандартизация: Игрища

prБДС EN 1176-10:2023

Област на стандартизация: Технически аспекти

prБДС EN 1992-1-2:2022

Област на стандартизация: Технически аспекти

prБДС EN 1992-1-1:2022

Област на стандартизация: Технически аспекти

prБДС EN 1991-2:2022

Област на стандартизация: Микробиология на храните

prБДС EN ISO 18743:2015/A1:2023

Област на стандартизация: Измерване на електрически и магнитни величини

prБДС EN IEC 61869-1:2023

Област на стандартизация: Електротехника. Общи положения

prБДС EN IEC 60204-32:2023

Област на стандартизация: Гайки

prБДС EN ISO 4032:2023

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-6:2023

Област на стандартизация: Канализационни води

prБДС EN 12255-14:2023

Област на стандартизация: Бои и лакове

prБДС EN ISO 4624:2023

Област на стандартизация: Биогорива

prБДС EN ISO 18134-3:2023

Област на стандартизация: Пластмаси. Общи положения

prБДС EN ISO 179-1:2023

Област на стандартизация: Твърди горива

prБДС EN 1860-3:2023

Област на стандартизация: Твърди горива

prБДС EN 1860-2:2023

Област на стандартизация: Заваряване, спояване с твърд припой и спояване с мек припой. Общи положения

prБДС EN ISO 17663:2023

Област на стандартизация: Средства за измерване

prБДС EN ISO 3611:2023

Област на стандартизация: Системи за управление

prБДС EN ISO 14002-2:2023