Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Европейската стандартизация за устойчива икономика

![](/images/upload/Novini/images/cen_cenelec_albena.jpg)
**Европейската стандартизация за устойчива икономика**
През 2012 година Българският институт за стандартизация (БИС) има честта да бъде домакин на най-значимите форуми на европейската стандартизация – [**генералните асамблеи на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC и среща на високо ниво на европейската стандартизация**](http://bds-ess2012.com/index.html). В тях ще участват ръководителите на CEN и CENELEC, представители на Европейската комисия и делегати от европейските организации за стандартизация, членки на CEN и CENELEC.
Тази година срещата на високо ниво ще бъде посветена на темата „Европейската стандартизация за устойчива икономика”. Българският институт за стандартизация ще предостави уникалната възможност на представители на българския бизнес да присъстват на тази среща и да получат най-актуалната информация за развитието на стандартизацията на европейско ниво. Участието на българските компании ще бъде подкрепено от изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. В допълнение на европейските срещи БИС организира и два дискусионни форума за българските предприятия по актуални теми в областта на стандартизацията, които ще се проведат на 6 юни с участието на лектори и представители на други европейски органи за стандартизация. Те ще бъдат разделени тематично – новости и тенденции в областта на стандартизацията в електротехническата област и тенденции в работата по стандартизация във всички останали области на индустрията и обществото.
В подкрепа на членовете на БИС и на заинтересовани фирми в България в рамките на три дни ще се проведе и изложение, на което български компании ще могат да представят своите продукти и услуги и да демонстрират как прилагането на стандартите способства за техния бизнес и ги прави по-конкурентни.
**Събитията ще се проведат в периода 5-7 юни в к.к. Албена, хотел „Фламинго Гранд”.** Приоритет за участие от страна на българския бизнес ще бъде даден на организациите – членове на БИС, както и на заинтересованите от стандартизацията фирми, които желаят да се присъединят към този процес на национално и европейско ниво.
**За допълнителна информация и контакти: Флорентина Боянова e-mail: **