Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Еврокодовете - норми за проектиране на строителни конструкции

Трети брой – темата е свързана с Еврокодовете – нормите за проектиране на строителни конструкции, представено е тяхното прилагане в Европа и в България. Фокусът е поставен върху устойчивото развитие в строителството, представен е и LEED - американският сертификат за зелено строителство.

Отговори на викторината от бр. 3

Въпрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

**Отговор**

не

не

не

да

да

да

не

да

не

не

не

не

да

не

да