Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Етеричните масла

Бр.4/2018 – Етеричните масла

Представяме важни стандарти, които определят как се характеризират етеричните масла, как се вземат проби, как се определя съдържанието на вода, правилата за опаковане и съхранение. И този брой доказва, че успехът е немислим без познаването и прилагането на стандартите във всяка една област.

Повече информация: Разгледай.