Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Енергийното управление – тема на втори брой на списание "БДС Компас"

**Енергийното управление – тема на втори брой на списание „БДС Компас”**
![](/images/upload/Izdania/2012/bds_compass_2_2012_web.jpg)
Темата на втория брой на списание „БДС Компас” е за енергийното управление, тъй като отговорното и пестеливо използване на изчерпващите се суровини има все по-голямо значение в цял свят. Управлението на енергията е една от приоритетните области за разработване и популяризиране на международните и европейски стандарти. Нито една организация не може да контролира цените на енергията, но може да подобри енергийното управление и да докаже отговорната си политика чрез прилагането на стандартите.
Представяме стандарта **ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”**, който според експерти би могъл да има положително въздействие върху около 60% от използването на енергия в света.
Стандартите, които помагат за по-добро управление на енергията, са навсякъде около нас – както за икономичната крушка, така и за цялата сграда и представяме някои от тях. Даваме и **практични съвети как да управляваме енергията у дома.**
Представяме скорошното домакинство на БИС на най-значимото събитие в европейската стандартизация – генералните асамблеи на CEN (Европейски комитет за стандартизация) и CENELEC (Европейски комитет за стандартизация в електротехническата област). Събитие от такъв ранг в областта на стандартизацията ще се проведе за първи път в България.
Експерти отново разказват за голямата роля на стандартите и стандартизацията във всички области на икономиката.
Разказваме и за **БДС ISO 10002 „Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите”**, който определя как се обработват рекламациите, тъй като те са изключително ценен показател за всяка организация.
Европейската стандартизация се зае с разработването на нови стандарти, които ще гарантират, че оползотворяването на излезлите от употреба гуми ще е надеждно, дълготрайно, икономично и екологично.
А стандартите гарантират всяка човешка дейност да е не само печеливша, но и с грижа за бъдещето и природата.
[**Разгледай**](http://www.bds-bg.org/magazine/?action=download&magazine_id=22)