Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Енергийна ефективност

Първи брой - 2010 г. – темата на първия брой е енергийната ефективност. Акцентът е върху електроуредите. На страниците на списанието може да се намери интересна информация за европейското и националното законодателство в тази област, представени са международни и европейски стандарти за управлението на енергията, засегнат е и въпросът за енергийната ефективност на сградите, дадени са съвети към потребителите за спестяване на енергия.