Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Доставка на компютърна техника

Предмет на поръчката:

"Доставка на компютърна техника за нуждите на Български институт за стандартизация (БИС)"

Съобщение за поръчката е публикувано в регистър на обществените поръчки Информации за публикувани обяви под номер 9089720 от 28.06.2019 г.

Документи:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Български институт за стандартизация (БИС)

3. Образци на документи

4. Протокол от 09.07.2019 г.

5. Договор от 23.07.2019 г.