Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Документи и архиви

Бр. 3/2018 г. - Документи и архиви

Темата на този брой е „Документи и архиви. Представяме стандарти, които помагат на всички организации, независимо от големината или естеството им на дейност, да създават и контролират документи в систематичен и подлежащ на проверка начин, определят принципи и изисквания относно софтуер, използван за създаването и управлението в дигитална среда. Показваме различни системи за идентификация на медийно съдържание, които се използват в цял свят като ISNI (за наименования), ISBN (за книги ), ISMN (за музикални издания). Стандартите определят как трябва да се съхраняват документи, установяват и общи правила при проектиране или трансформиране на хранилище, за защита от пожар, взлом, светлина, прах и всичко, което може да ги увреди.

Повече информация: Разгледай.