Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC, 5-7 юни 2012 г.

![](/images/upload/Novini/images/cen_cenelec_albena.jpg)
**Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC, 5-7 юни 2012 г.**
Българският институт за стандартизация e домакин на най-значимите събития на европейската стандартизация – Генералните асамблеи на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC и Среща на високо ниво на европейската стандартизация. Те ще се проведат в периода **5-7 юни 2012 г. в к.к-с Албена** с участието на ръководителите на CEN и CENELEC, представители на Европейската комисия и делегати от европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC.
Паралелно с тези събития, в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, БИС организира два дискусионни форума за българския бизнес, посветени на **една от най-актуалните теми „Енергийна ефективност”**, в които ще участват и представители на национални членове на CEN и CENELEC, както и фирмено изложение за компании и бизнес организации.
Срок за регистрация за участие - **до 28.05.2012 г.**
[Покана за участие](/images/upload/Novini/Pokana_GA_Albena.pdf)
[Регистрационен формуляр](/images/upload/Novini/Reg_form_albena.doc)