Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Дигиталният паспорт на продукт, конкретна стъпка напред в прилагането на двойния преход

Като един от ключовите компоненти на Инициативата за устойчиви продукти, Дигиталният паспорт на продукта (ДПП) е практически пример за технология, която се очаква да бъде разработена като част от двойния зелен и цифров преход на ЕС. ДПП показва как дигитализацията може да подобри устойчивото потребление и производство в отделните сектори. „Устойчива дигитализация“е терминът, използван за описване на процеса на дигитализация на икономиката по екологичен и устойчив начин. Той има три основни и взаимносвързани елемента:

Устойчивата дигитализация в текстилната индустрия е добър пример за това, как ДПП обединява екологичните и дигиталните аспекти. Например МСП в областта на ИКТ могат да помогнат текстилните МСП да се справят с екологичните предизвикателства, свързани с използването на химикали и с водоснабдяването по време на производствения процес. Технологии като интернет на нещата (IoT) и изкуствен интелект (ИИ) могат да предложат по-добро оценяване и прогнозиране на потреблението, което ще позволи на производителите да намалят количеството отпадъци и въздействието върху околната среда в резултат на прекомерната употреба на химикали.

В допълнение, ДПП дава възможност за проследяване на личните предпазни средства (ЛПС) и текстилните суровини, за да се осигури прозрачност във веригата на доставки и да се противодейства на замърсяващите източници. Технологии като блокчейн и технологиите за разпределен регистър могат да увеличат доверието сред участниците във веригата на доставки. Те предоставят по-точна информация за източника и качеството на суровината и производствения процес чрез прозрачни договори, които гарантират спазване на изискванията за повторна употреба, рециклиране и ремонт. Като такива, много фалшиви практики могат да бъдат премахнати чрез дигитализация.

Източник: Small Business Standards