Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Декларации по отношение на околната среда

Бр.4/2022 г. Декларации по отношение на околната среда

В този брой представяме важни стандарти за декларации по отношение на околната среда (т. нар. екодекларации), определящи ръководните принципи за разработване и използване на екоетикети и екодекларации. Разказваме и как се оценява водния отпечатък, и важни за устойчивото строителство чрез екоетикетиране стандарти.