Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

С оглед променящата се ситуация с епидемията от коронавирус в Европа Европейският комитет за стандартизация (CEN), по спешно искане на Европейската комисия, разработи нов стандартизационен документ за маски за лице за населението, който се предоставя безплатно.

Новото CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за населението (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба. Документът може да бъде изтеглен безплатно от уебсайта на CEN и CENELEC.

В повечето европейски страни маските за лице, които често не са включени в обхвата на разпоредбите за лични предпазни средства (ЛПС) и медицинските изделия, се превърнаха в основен елемент от националните стратегии за постепенна отмяна на въведените ограничителни мерки. Това е причината Европейската комисия да установи спешната необходимост от хармонизирано и съгласувано ниво на безопасност на маските за лице.

На базата на тази необходимост и в отговор на неотложността на ситуацията, CEN се съгласи да разработи ускорено този стандартизационен документ. Публикуваният на 17 юни CWA е плод на колективна работа на експерти, добавили своя опит към вече съществуващи национални указания.

Това извънредно решение отразява ангажимента и решимостта на CEN и неговите членове да продължават да подкрепят необходимите усилия за борба с пандемията COVID-19 и е следваща стъпка след решението за предоставяне на безплатен достъп до 11 европейски стандарта (EN) за медицински изделия и лични предпазни средства, приложими в условията на пандемия COVID-19.

БИС предстои да въведе на национално ниво цитирания документ, който също ще бъде достъпен безплатно.