Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Career in BDS

Главен експерт в областта на Електротехниката, електрониката и далекосъобщения

Експерт международно сътрудничество

Главен експерт в област „Химия, храни и текстил“