Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

БИС проведе семинар, посветен на енергийната ефективност и стандартизацията в строителството и експлоатацията на сгради

**БИС проведе семинар, посветен на енергийната ефективност и стандартизацията в строителството и експлоатацията на сгради**
На 06 юни 2013 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС се проведе семинар на тема: **„Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради”**. Семинарът бе организиран поради актуалната тема и голямата заинтересованост на обществото от управлениeто на енергийната ефективност и в него участие взеха представители на над 15 фирми и организации.
Събитието беше открито от изпълнителния директор на БИС г-жа Ирен Дабижева.
Презентациите на лекторите запознаха присъстващите на семинара с начините за по-добро използване на енергийните ресурси. Бяха представени европейската политика и директивите за енергийна ефективност, ефективността при крайното потребление на енергия, осъществяването на енергийни услуги, както и българското законодателство в тази област. Обсъдени бяха внедряването, поддържането и подобряването на системата за енергийно управление, ползите за организациите от енергийната ефективност и енергийния мениджмънт в сградите и др. Експерти от БИС представиха важни стандарти и проекти на стандарти, чието прилагане гарантира енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите, както и ролята на БИС.
Презентациите на лекторите предизвикаха оживена дискусия сред участниците, които споделиха своя опит от работата си с най-често срещаните проблеми в областта на енергийното управление, предоставянето на енергийни услуги и др.
![](/images/upload/Novini/images/Seminar_Energy_2013_1.jpg)
**Инж. Здравко Георгиев, председател на БИС/ТК 79 „Електроенергетика” представи темата: „Енергиен мениджмънт и бенчмаркинг в сградния сектор"**
![](/images/upload/Novini/images/Seminar_Energy_2013_2.jpg)
**Участниците в семинара се информираха по много въпроси, свързани с управлението на енергийната ефективност и стандартизацията**