Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

БИС отново отваря Бизнес информационния център

Със заповед на изпълнителния директор, се възстановява достъпът на външни лица до помещенията в Българския институт за стандартизация, при спазване на противоепидемичните мерки, като носене на маски и спазване на дистанция, включително:
- в Бизнес информационния център на БИС, за четене и закупуване на стандарти;
- в касата на БИС, за плащане с банкови дебитни или кредитни карти.
 

Гражданските договори ще се изплащат само по банков път.