Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Безопасност на машините

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е безопасността на машините. Представяме Машинната директива (2006/42/ЕС), която определя съществените изисквания от общ характер за безопасност и опазване на здравето.

Представяме и европейските хармонизирани стандарти в областта на Машинната директива. Показваме изискванията относно сигурността на информацията, съдържащи се в БДС ISO IEC 27001, както и ролята на стандартите за малките и средни предприятия в европейски страни.

Експерти отново споделят за своя опит и разказват за огромното значение на стандартизацията, без която ще цари анархия в икономиката.

Повече информация: Разгледай.