Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Безопасност на детските играчки

Четвърти брой – темата на четвъртия брой е безопасност на детските играчки. Акцентите в списанието са върху европейската политика по отношение на безопасността на играчките и защитата на потребителите, задълженията на производителите и вносителите на играчки, стандартите за безопасност на детски играчки. Дадени са и съвети на какво да се обръща внимание при покупката на играчки.