Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Банково дело

Светът отдавна вече е глобално село, а бариери за финансовите потоци няма. И както за всичко около нас, огромна роля имат стандартите в банковото дело. Запознаваме със стандарти като този за международния номер на банковата сметка (IBAN), представяме как се определя структурата на трибуквения код и на еквивалентен трицифров код за представяне на валута и парични средства (BIC), как се гарантира универсална схема на съобщения във финансовата индустрия и кодовете на ценните книжа.

Поставяме във фокуса и Стратегията за развитие на стандартизационната система в България и на Българския институт за стандартизация за периода 2014 – 2017 г.

Разказваме как се оценява съответствието на фойерверките – съвременните бъдници, без които не минават коледните и новогодишни празници.

Повече информация: Разгледай.