Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Асансьорите

Бр. 4/2017 Асансьорите

В този брой разказваме как се конструират и монтират асансьорите, какви са правилата за изчисляване и изпитване на техните съставни части. Представяме стандарти, които разказват как се осигурява безопасност дори при бедствия като земетресение и пожар.

В отделна рубрика представяме стандарта, който пречи на корупцията. Той отразява добрата международна практика и е приложим е за всякакви организации, независимо от техния вид, предмет на дейност и големина.

Повече информация: Разгледай.