Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Archive OP

Ваучери за храна 2022 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.”

Ваучери за храна 2021 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.”

Ваучери за храна 2020 г.

Доставка на компютърна техника

Ваучери за храна 2019 г.

Ваучери за храна 2018 г.

Ваучери за храна 2017 г.

Превод на европейски стандарти на български език - 2015 г.

Ваучери за храна - 2016 г.