Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Анкетна карта

Анкетна карта за измерване удовлетвореността на членовете и клиентите на БИС

Уважаеми дами и господа,
Българският институт за стандартизация непрекъснато се стреми да повишава качеството на продуктите и услугите, които Ви предоставя, и да подобрява своята дейност, за да бъде по-полезен за своите членове и клиенти. За тази цел разработихме нови анкетни карти, които Ви молим да попълните, за да ни помогнете да подобрим нашата работа и да повишим удовлетвореността Ви от съвместното ни партньорство, като се съобразим с Вашите мнения и препоръки.

Попълнената анкетна карта изпращайте на имейл: hristina.georgieva@bds-bg.org.

Предварително Ви благодарим за отделеното време и Ви желаем успех!