Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Projects and standards

Standards are developed and published in the public interest and are a powerful tool for information and mutual understanding between partners.

Standards Collections

To facilitate our clients we set up standards collections in various fields, which we offer at discount prices

Public Enquiry

Public enquiry is an important part of the standardization process needed to meet the requirements of transparency and consensus in the development of standards.


Subscription on the actuality of Bulgarian standards

News & Events

CEN/CENELEC proposal to create a new technical committee: "CEN-CLC/JTC on Quantum Technologies"

Scope: Developing deliverables on quantum technologies including quantum enabling technologies, quantum sub-systems, quantum platforms & systems, quantum composite systems as well as quantum applications

more

БИС предлага ново ръководство на ISO за ефективно управление на иновациите

Ръководство ISO 56002:2019 е инструментът, който ще помогне на Вашата организация да разработи и прилага систематичен подход към ефективни и резултатни иновации.

more

Новите Еврокодове – предизвикателства

Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания

more

Строителните продукти и околната среда – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Фокусът на този брой на списание „БДС Компас“ са строителните продукти и как те съдействат да живеем в по-красив и устойчив свят. И на помощ отново идват стандартите.

more

European standards for the SDGs: CEN and CENELEC developed a new mapping tool

European standards are key to support the transition to a more sustainable future for all.

more

Нова колекция „Безопасност на машините“

Стандартите за безопасност на машини са ефективни инструменти за подобряване на качеството, увеличаване на производителността и намаляване на разходите. Те спомагат за поддържане на високо ниво на защита на потребителите и за опазване на околната среда.

more

Official BDS Bulletin

Subscribe to the official BDS newsletter, which publishes monthly information on standards and standardization documents as well as other useful information

Standards + Innovation

Discover how standardization can support growth in innovations and research.