Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Projects and standards

Standards are developed and published in the public interest and are a powerful tool for information and mutual understanding between partners.

Standards Collections

To facilitate our clients we set up standards collections in various fields, which we offer at discount prices

Public Enquiry

Public enquiry is an important part of the standardization process needed to meet the requirements of transparency and consensus in the development of standards.


Subscription on the actuality of Bulgarian standards

News & Events

Обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията”

Онлайн обучението е разработено според новите издания на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022 и ще се проведе онлайн на 04 и 05 октомври 2023 г.

more

Proposal of CEN for creation of a Technical Committee - CEN/TC on Finance

Scope: Standardization in the field of finance. The aims to standardize various topics related to finance.

more

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали“

prБДС EN 590:2022/NA:2023 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)“

more

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 11.08.2023

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

more

Нова колекция от стандарти „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“

Колекцията включва стандарти, съдържащи изискванията за компетентност, последователност на дейностите и за безпристрастност на органите по сертификация на продукти, процеси и услуги.

more

Газ и газови системи – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Газ – природното богатство за по-комфортен живот на човечеството. Но и тема за икономически кризи, войни, политически и търговски интереси. Дума, която все по-често чуваме в медиите. И тази сфера, както всяка друга, е невъзможна без стандарти.

more

Official BDS Bulletin

Subscribe to the official BDS newsletter, which publishes monthly information on standards and standardization documents as well as other useful information

Standards + Innovation

Discover how standardization can support growth in innovations and research.