Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Започват обучения по стандартизация

**Започват обучения по стандартизация**
Българският институт за стандартизация стартира поредица от обучения по стандартизация, предназначени за експерти и представители на предприятията с цел включването им в работата по стандартизация на национално, европейско и международно ниво. Обученията са част от информационната кампания по проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.
Предвидени се девет обучения, които ще се проведат в различни градове на страната и ще бъдат обсъдени теми, представляващи интерес за предприятията, членовете на БИС и представителите на бизнеса в България. Ще бъде представена европейската практика и етапите, на които може да се участва в процеса на разработване на стандартите, като акцентът ще се постави върху важността на изпреварващата информация, която бизнесът получава при участието си в разработването на стандартите на европейско и международно ниво.
Обученията ще допълнят и надградят дейностите, свързани с проведените вече семинари и дискусионни форуми за предприятията и бизнеса в България, с цел те да получат практически насоки, съвети и указания за търсене на информация във връзка със стандартите, както и за процедурите по въвеждане и прилагане на стандартите и участието им в дейността по стандартизация.
Първото специализирано обучение по стандартизация на тема: „Стандарти за системи за управление и интегрираното им прилагане” ще се проведе на 27 и 28.09.2012 г. в гр. Варна.
**ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ДО 31.12.2012 г.**
**ДАТА**
**СЪБИТИЕ**
**ТЕМА**
**МЯСТО**
27-28 септември
Обучение по стандартизация
Интегрирани системи за управление
Варна
29 септември
Кръгла маса
Стандартите в областта на водолазната дейност. Път към успех. Добри практики
Варна
11-12 октомври
Обучение по стандартизация
Интегрирани системи за управление
Пловдив
18-19 октомври
Обучение по стандартизация
Новият Регламент за строителни продукти и стандарти от приложното поле на Регламента
Силистра
25-26 октомври
Обучение по стандартизация
Стандарти за действия при кризи и извънредни ситуации
Банкя
1-2 ноември
Обучение по стандартизация
Управление на проекти
Бургас
8-9 ноември
Обучение по стандартизация
Новият Регламент за строителни продукти и стандарти от приложното поле на Регламента
Видин
15-16 ноември
Обучение по стандартизация
Новият Регламент за строителни продукти и стандарти от приложното поле на Регламента
Смолян
29-30 ноември
Обучение по стандартизация
Управление на устойчиви събития
София
13-14 декември
Обучение по стандартизация
Интегрирани системи за управление
София