Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

14 октомври – Световен ден на стандартизацията

***14 октомври – Световен ден на стандартизацията***
**Традиционно обръщение на президентите на международните организации за стандартизация по случай**
**14 октомври – Световния ден на стандартизацията**
![Klaus Wucherer](/images/upload/Novini/images/klaus_wucherer_x130.jpg)
![Boris Aleshin](/images/upload/Novini/images/boris_aleshin_x130-2.jpg)
![Hamadoun Touré](/images/upload/Novini/images/hamadoun_toure.jpg)
Dr. Klaus WUCHERER **президент на Международната електротехническа комисия (IEC)**
Dr. Boris ALESHIN **президент на Международната организация за стандартизация (ISO)**
Dr. Hamadoun TOURÉ **генерален секретар на Международния съюз по далекосъобщения (ITU)**
**ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ, ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ – СТАНДАРТИТЕ ПОВИШАВАТ ЕФИКАСНОСТТА**
Международните стандарти, каквито са стандартите на ISO, IEC и ITU, са от съществено значение за повишаване на ефикасността. Днес въпросът за ефикасността стои на преден план, взимайки под внимание световните предизвикателства, като устойчивост и финансова нестабилност, които задължават организациите да постигат по-добри резултати при по-малко количество отпадъци.
Ефикасността показва капацитета да се постигнат целите чрез въвеждане на процеси за създаване на продукти или услуги с възможно най-добро качество при минимално отделени отпадъци, разходи и допълнителни действия. Ефикасността е тази, която позволява на организациите да повишат печалбата си и да постигат целите си. Тя е решаващ критерий за успех в днешната изключително конкурентна, пълна с предизвикателства икономическа среда.
В съвременния динамичен, сложен и конкурентен свят въпросът за устойчивостта, разглеждан в неговото икономическо, екологично и социално бъдещо развитие, налага на бизнеса да бъде по-ефикасен посредством прилагането на широк набор от мерки и действия.
Международните стандарти са мощен инструмент в ръцете на организациите, които искат да реализират своя потенциал на световния пазар. Разработени от експерти от целия свят, международните стандарти съдържат най-добрите хармонизирани в световен мащаб практики, които могат да се използват за измерване, сравняване и повишаване на ефикасността и намаляване на отпадъците.
Например, благодарение на общите спецификации, съдържащи се в международните стандарти, продукти, услуги и технологии от различни доставчици може да се адаптират едни с други като парчета от пъзел. Като осигуряват взаимозаменяемост и съвместимост, международните стандарти предлагат солидна база за развитие на иновациите и улесняват достъпа до пазари на нови продукти. Благодарение на международните стандарти отделни държави, организации, обществени органи и изследователи могат да са спокойни, че няма да хвърлят усилия в търсенето на вече готови решения, а ще могат да инвестират в други важни за тях приоритети.
Знанията на най-високо техническо ниво, съдържащи се в международните стандарти, са достъпни за прилагане от всички, включително и от развиващите се страни, на които стандартите помагат да използват по най-добър начин човешките и материалните ресурси, с които разполагат. С постигането на по-ефикасни индустриални и бизнес процеси чрез прилагането на международни стандарти фирмите добиват предимството да бъдат конкурентоспособни и да произвеждат по-бързо за повече пазари при по-малко разходи.
Така международните стандарти помагат на организациите да отговорят на потребностите на своите клиенти, като се фокусират върху оптимизирането на процесите. Овластените органи могат да използват международните стандарти като средство за оценяване на съответствието и като основа за добри нормативни актове, полезни както за пазара, така и за потребителите. Потребителите могат да получат увереност, че международните стандарти насърчават ефикасността по отношение на въпроси, които са важни за тях, например безопасността или етикетирането на продуктите.
В заключение, международните стандарти на ISO, IEC и ITU не само придават повече смисъл на бизнеса, но подобрявайки ефикасността, те помагат на обществото по-добре и по-правилно да оползотворява ресурсите, а с това допринасят и за постигането на един по-устойчив свят.